« »

BEETHOVEN & AMERICKÝ BEETHOVEN
„Anthony Philip Heinrich – americký Beethoven“

Pavel Farský - klavír

Příchovice, zámek / vstupné 150,-

Účinkující

Pavel Farský - klavír, průvodní slovo

Program

Ludwig van Beethoven / 1770 - 1827
32 Variationen über ein eigenes Thema c-Moll (32 variací na vlastní téma c moll), WoO 80

Anthony Philip Heinrich / 1781-1861
The Prague Waltz (Pražský valčík)
The Fair Bohemian (Krásná Češka)
Gipsey Dance (Cikánský tanec)
The Embarkation March (Pochod k nalodění)
The Debarkation March (Pochod k vylodění)
Vivat Britain´s Fair! (Sláva britskému trhu!)
Multum in Parvo (Mnoho v malém)
The Camanche Revel (Rej Komančů)
The Sioux Gaillarde (Gajárda Siouxů)
The Manitou Air Dance (Manituův vzdušný tanec)
Žalost Čechů!
The Student´s Hymn (Studentský hymnus)
Katinka – la Bohemienne (Katinka – Češka)
The New York Rondo (Newyorské rondo)

Popis

Pořad přináší příběh o Anthony Philipovi Heinrichovi, "americkém Beethovenovi“ z Krásné Lípy, jehož výrazná umělecká osobnost byla plodem společenského a kulturního prostředí Krásné Lípy a celé Šluknovské oblasti. Zde se v minulých staletích potkávaly vlivy z širokého okolí, německá a česká kultura se slévaly a prolínaly v rámci jedné společnosti. Bylo zde originální společenské klima, z něhož vycházely jedinečné osobnosti, které působily jak doma, tak v zahraničí. Heinrich strávil většinu svého uměleckého života v USA, lidsky a umělecky však byl i nadále spjat se svým rodným krajem, se kterým byl dlouhá léta v kontaktu především skrze korespondenci s Franzem Aloisem Mussikem. Tento spisovatel, mimo jiné autor publikace o Krásné Lípě, napsal roku 1843 knihu o Heinrichovi. V roli hudebníka a organizátora Heinrich často prezentoval skladby svých krajanů. Celou řadu německých umělců uvedl po jejich přestěhování do Ameriky na pódia svých koncertů. Svým originálním přístupem se podílel na budování nejvyšší americké hudební kultury, ve které byl vnímán jako unikátní představitel německého vlivu. V jeho díle se však prolíná láska k německým i českým kořenům. Čechy nazýval svými slovanskými bratry. Svou osobností a tvorbou tak již od první poloviny 19. století reprezentoval svůj rodný kraj, ke kterému se vždy hrdě hlásil.

Ing. MgA. Pavel Farský se narodil a žije v Praze. Pochází z rodiny s hudební tradicí sahající až do počátku 19. století. Na klavír hraje od šesti let. Po absolvování Pražské konzervatoře (sólový klavír, dirigování) pokračoval ve studiu klavíru na brněnské Janáčkově akademii múzických umění. V rámci svých studií konzultoval též u prof. Paula Badury-Skody (Rakousko), Eugena Indjiće (Francie) a Boaze Sharona (USA).
Pavel Farský vystupoval na mezinárodních hudebních festivalech (Moravský podzim, Pódium mladých, Setkávání soudobé evropské hudby...), pravidelně natáčel do Českého rozhlasu a vystoupil také v rámci komorního cyklu České filharmonie. Za své úspěchy byl odměněn čestným stipendiem Českého hudebního fondu. Jako dirigent uvedl CD se soudobými skladbami českých autorů „Camerata Brno live“ a světovou premiéru opery „Věc Cage“ (mj. spolupráce s pěvkyní M. Koženou). Je zapsán v encyklopedii „Who is Who in the Czech Republic“.
Skladateli Anthonymu Philipovi Heinrichovi se věnuje již od roku 1998, kdy ho v rámci studia odborné literatury pro svou diplomovou práci nazvanou „Klavírní tvorba skladatelů Spojených států amerických“ objevil v knize J. T. Howarda “Our American Music”. Od té doby jeho skladby uvádí na koncertech spolu s jinými autory a spolupracuje s umělci, hudebními vědci a institucemi jak v Evropě, tak v USA.
Nový impulz v jeho aktivitách přišel se studiem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde získal titul inženýra na Podnikohospodářské fakultě. Zde si jako téma diplomové práce zvolil vytváření strategie a metod socio-ekonomické animace. Jako vhodný předmět této práce si P. Farský vybral svého oblíbeného A. P. Heinricha. Vznikla tak diplomová práce s názvem: Strategie a metody socioekonomické animace na příkladu hudebního odkazu skladatele Anthonyho Philipa Heinricha. V ní byla stanovena strategie i hlavní cíle, které Pavel Farský postupně naplňuje: Založení Mezinárodního spolku A. P. Heinricha, spolupráce s umělci i institucemi, webové stránky (http://anthony-philip-heinrich.com/), celovečerní pořad ve kterém hraje autorovy skladby a vypráví o jeho životě. V Českém rozhlasu Vltava uvedl celovečerní pořad Akademie, kde ve více než 100 minutách vypráví skladatelovy životní osudy a představuje umělce, kteří ho interpretují. Kniha o životě a díle A. P. Heinricha a CD s jeho skladbami vydané v roce 2018 jsou pokračováním umělecko-vědecké a hudebně-propagační práce Pavla Farského.


Generální partner festivalu

Hlavní partneři festivalu

Hlavní mediální partner

Další partneři

Ostatní partneři