« »

ANTONÍN REJCHA 250

Rejchovo kvarteto

Chválenice, kostel sv. Martina / vstupné 150,-

Účinkující

Rejchovo kvarteto

Ivan Iliev - housle
Veronika Manová - housle
Michal Dušek - viola
Libor Mašek - violoncello

Program

Antonín Rejcha / 1770 - 1836
La Pantomime
Andante, poco Adagio – Tempo di marcia – Tempo I. – Allegro – Lento – Andante un poco Allegretto - Tempo I.

František Xaver Richter / 1709 - 1789
Smyčcový kvartet C dur, Op. 5, č. 1 - Rincontro
Allegro con brio - Andante poco - Rincontro, Presto

Joseph Haydn / 1732 - 1809
Smyčcový kvartet f moll, Op. 20, č. 5, Hob III:35
Moderato - Menuetto - Adagio - Finale: Fuga a 2 soggetti

Popis

Rejchovo kvarteto je smyčcové kvarteto specializující se na interpretaci hudby 18. a počátku 19. století. V rámci historicky poučené interpretace studuje díla převážně raně romantického období se zvláštním zřetelem ke skladatelům českého původu. Pořádá nejen vlastní koncerty, ale také se účastní hudebních festivalů, kde prezentovaná díla provází komentáři k dobové estetice a historickým souvislostem. Jde o první stálé české kvarteto věnující se historicky poučené interpretaci. Kvarteto působí na české kulturní scéně od roku 2016, kdy se jeho členové rozhodli založit takový soubor, který by jim umožnil seznámit publikum s repertoárem klasicismu a raného romantismu, a s tím i s dobovými praktikami a kulturou dané epochy. V této fascinující době, jakou osvícenství bezesporu je, dochází k převratné změně v nahlížení na svět a v chápání sebe sama. Díky změnám, které se ve společnosti odehrály, vstupuje na kulturní scénu smyčcové kvarteto ve složení, jak ho známe dnes a které se začíná těšit takové oblibě, jako nikdy předtím.


Generální partner festivalu

Hlavní partneři festivalu

Další partneři

Ostatní partneři